ลักษณะเด่น

เรียนคันจิจากประเภท และระดับ

สามารถเลือกเรียนคันจิจากหมวดหมู่ ดังนี้
・日本語能力試験 (ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น) ระดับ 1-4
・常用漢字 (โจโยคันจิ) ประถม-มัธยม

・บุชุที่พบบ่อย 28 ชนิด เช่น 「氵」「亻」「扌」

[ เวอร์ชั่นเต็ม ]
・เพิ่มฐานข้อมูล คำศัพท์ ให้ครบอย่างน้อย 2,059 ตัว
・เพิ่มประเภทการเรียนรู้คันจิ เพื่อมีทางเลือกในการเรียนมากขี้น
  ・โครงสร้างประโยค: คำนาม, กริยา, วิเศษณ์

  ・หมวดหมู่: วัน, สี, สัตว์, พืช, อวัยวะ

เรียนคันจิจากประเภท และระดับ

แสดงคันจิทั้งรูปแบบลิสต์และตาราง

ในแต่ละหมวด จะสามารถแสดงคันจิได้ทั้งรูปแบบลิสต์ (แสดงเฉพาะตัวอักษรคันจิ) และรูปแบบตาราง (แสดงตัวอักษรคันจิ ความหมาย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ตัวอย่างคำประสม เสียงอ่านแบบองโยมิ และคุงโยมิ)
แสดงคันจิทั้งรูปแบบลิสต์และตาราง

สามารถค้นหาคันจิได้อย่างง่ายดาย

ในเวอร์ชั่นเบต้านี้ สามารถค้นหาคันจิ จากตัวอักษรโดยตรง หรือจากคำประสมได้ (ตัวอักษรที่ใช้ค้นหาเป็นตัวอักษรคันจิ หรือฮิระงะนะ ตัวเดี่ยวๆ) จากเสียงอ่าน จากความหมายญี่ปุ่น - ไทย จากบุชุ ทั้ง 265 ชนิด รวมทั้ง จากจำนวนเส้น ตั้งแต่ 1-23 ขีด

[ เวอร์ชั่นเต็ม ]
・เพิ่มความสามารถในการค้นหาได้หลากหลายขึ้น
・เรียงลำดับการค้นหา จากใกล้เคียงมาก→น้อย
สามารถค้นหาคันจิได้อย่างง่ายดาย

เก็บอักษรคันจิไว้ในมายคันจิ

※จำเป็นต้องล็อกอิน
เพื่อการเรียนรู้ส่วนตัว คุณสามารถเก็บอักษรคันจิที่ต้องการ ไว้ในมายคันจิได้ เพื่อใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องลงทะเบียน เพื่อ รับ Username และ Password สำหรับล็อกอิน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สนใจฟังก์ชั่นนี้ ก็สามารถใช้งานส่วนอื่นๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
[ เวอร์ชั่นเต็ม ]
・แยกหมวดอักษรคันจิ ที่อ่านไม่ออก หรือเขียนไม่ออก
・เมมโมเกี่ยวกับอักษรคันจิตัวนั้นๆ ได้เอง
・ระบบลงทะเบียนที่สามารถปรับแต่ง หรือยกเลิกได้
เก็บอักษรคันจิไว้ในมายคันจิ

แสดงการ์ดรายละเอียดตัวอักษรคันจิ

※จำเป็นต้องล็อกอิน
โปรแกรม สามารถแสดงการ์ดรายละเอียด ตัวอักษรคันจิ ในแต่ละประเภท และระดับได้ รายละเอียดที่แสดง ประกอบด้วย ตัวอักษรคันจิ, ความหมาย (ญี่ปุ่น-ไทย), ตัวอย่างคำประสม, เสียงอ่าน อง-คุงโยมิ, บุชุ, จำนวนขีด, ระดับใน ข้อสอบวัดระดับ-โจโยคันจิ, หมวดหมู่ และโครงสร้างในประโยค ของคันจิ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สนใจฟังก์ชั่นนี้ ก็สามารถใช้งานส่วนอื่นๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
แสดงการ์ดรายละเอียดอักษรคันจิ (เสียงอ่านคำประสม, บุชุ, จำนวนเส้น เป็นต้น)

เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรที่แสดงลิสต์คันจิ

※จำเป็นต้องมีฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นประเภทต่างๆ ในเครื่อง
สามารถเปลี่ยน รูปแบบตัวอักษร ที่ต้องการได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 教科書体 (แบบพู่กัน)、明朝系 (Serif)、ゴシック系 (Sans-serif)

※ กรณีเป็นเครื่อง Windows XP/Vista ภาษาอังกฤษ
จำเป็นต้องดาวน์โหลด ฟอนต์แบบพู่กันต่างหาก หลังจากทำการติดตั้ง จะสามารถแสดงได้เพียง เคียวอิคุคันจิ 1006 ตัว
สามารถดาวน์โหลด และแสดงฟอนต์หนังสือเรียน (แบบพู่กัน)