มินนะโนะคันจิ.com

เป้าหมายหลัก

 • เพื่อการฝึกเขียนโปรแกรม และทบทวนตัวอักษรคันจิที่เรียนมาทั้งหมด ของเว็บมาสเตอร์มือสมัครเล่น
 • เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรียนอักษรคันจิด้วยตนเอง ทั้งผู้เรียน ระดับต้น-กลาง-สูง
 • เพื่อการเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งต้องเตรียมตัวท่องคันจิจำนวนมาก
 • หากผู้ใดสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ จะถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ข้อสังเกต

 • เว็บนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับการเรียน และจดจำตัวอักษรคันจิ
 • ไม่ใช่เว็บสำหรับหาความหมายคำศัพท์ หรือเว็บพจนานุกรม ฐานข้อมูลจึงมีจำนวนจำกัด
 • ความหมายของตัวอักษรคันจิที่แสดงในเว็บนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความหมายทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนมาก
 • โดยความหมายที่แสดงไว้ พยายามคัดเลือกจากความหมายพื้นฐาน ครอบคลุมวงกว้าง หรือใช้บ่อย
 • ความหมายของคันจิที่เป็นกริยา ที่มีทั้งอกรรมกริยาและสกรรมกริยา (自動詞・他動詞) ขอละไว้ ใส่ไว้เพียงความหมายเดียว
 • ตัวอย่างคำและคำประสม พยายามจัดให้มีทั้งตัวอย่างเสียงองโยมิ และคุงโยมิ
 • ตัวอย่างคำและคำประสม พยายามเลือกคำที่พบเห็นบ่อย หรือมีความหมายจดจำง่าย
 • ความหมายของคำศัพท์ ขอละไว้ไม่แสดงในที่นี้ เนื่องจากอาจต้องอ้างอิงจากพจนานุกรม ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ได้
 • ผู้ที่ต้องการนำข้อมูลจากเว็บไปเผยแพร่ โดยปราศจากการค้า สามารถนำไปเผยแพร่ได้ตามอัธยาศัย โดยอาจแจ้งไว้ทางแมสเสจบอร์ด หรืออีเมล์ e-mail และขอความกรุณาติด ลิงค์กลับมาทาง minnanokanji.com

พจนานุกรม หนังสืออ้างอิง

 • ★ SHARP 電子辞書 PW-A8800
 • ★ วันชัย สีลพัทธ์กุล. KODANSHA'S COMPACT KANJI GUIDE พจนานุกรมคันจิ ฉบับภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2542.
 • ★ 日本漢字教育振興会. 4級 漢検分野別問題集 改訂版. 第1版第13刷. 京都:日本漢字能力検定協会, 2007.
 • ★ 東京法令出版. 外国人のための意味から学ぶ漢字(中上級用). 初版第1刷. 東京:東京法令出版株式会社, 1991.

เว็บไซต์อ้างอิง

  ชื่อเว็บไซต์ / เว็บเพจ เนื้อหา 日能 常用 日本 タイ
★ タイー日、日ータイ辞書 โปรแกรมดิกชันนารี ญี่ปุ่น-ไทย ฟรี    
★ 日本語能力試験出題基準 มาตรฐานข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น    
★ 漢字を学ぼう ลิสต์โจโยคันจิ แยกตามระดับ    
★ 漢字辞典ネット ลิสต์คันจิจนถึงระดับสูง แยกตามระดับ    
  常用漢字 โจโยคันจิ แยกตามเสียง, ระดับ, และขีด    
  漢字辞典 総合索引 ดัชนี ค้นหารายละเอียดของโจโยคันจิ    
  新常用漢字 ลิสต์คันจิ ที่จะเข้าเป็นโจโยคันจิ ในปี 2010      
★ 部首名一覧表(MS-IME) ลิสต์บุชุ และชื่อเรียก พร้อมทั้งคันจิ