คันจิ คือ...?

※หมายเหตุ เนื้อหาส่วนนี้ สรุปจากความเข้าใจของผู้เขียน กรุณาอย่านำไปอ้างอิงด้านวิชาการ เนื่องจากอาจไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

อักษรคันจิ

อักษรคันจิ(漢字) คืออักษรภาษาญี่ปุ่น ที่ยืมมาจากชาวจีน (ฮั่น) 」+「เนื่องจากพัฒนามาจากอักษรภาพ จึงมีลักษณะพิเศษกว่าอักษร ในหลายๆ ภาษา ก็คือ ในอักษร 1 ตัว จะประกอบด้วย เสียง และความหมาย อักษรคันจิ ถูกนำมาใช้ควบคู่ ไปกับอักษร ฮิระงะนะ และคะตะคะนะ ในภาษาญี่ปุ่น
อักษรภาพ คันจิ แม่น้ำ อักษรภาพ คันจิ ภูเขา อักษรภาพ คันจิ ต้นไม้

ตัวอักษรญี่ปุ่น

เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ ขอยกตัวอย่างประโยคในภาษาญี่ปุ่นมาซัก 1 ประโยค:
私はタイから参りました、バードと申します。
ผมชื่อเบิร์ด มาจากไทยครับ
สังเกตว่าในประโยคข้างต้น ประกอบไปด้วยตัวอักษร 3 ประเภท ดังนี้
  1. ひらがな (ฮิระงะนะ):は、から、~りました、と、~します ได้แก่ คำช่วย, วิเศษณ์, โอะคุริงะนะ (ใช้ต่อท้ายคันจิ)
  2. カタカナ (คะตะคะนะ):タイ、バード (ไทย, เบิร์ด) ได้แก่ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
  3. 漢字 (คันจิ):私、参、申 (ผม, มา, พูด-ชื่อ) ได้แก่ คำนาม, คำกริยา ทั่วไป
เหตุที่ในประโยคหนึ่งๆ ประกอบไปด้วยตัวอักษรหลายประเภทนั้น ก็เพราะว่าแต่ละประเภท ต่างก็มีบทบาทในโครงสร้างประโยคที่ต่างๆ กัน ดังตัวอย่างข้างต้น

ส่วนประกอบคันจิ

ที่คันจิมีความสำคัญในประโยค แตกต่างจากตัวอักษรประเภทอื่น เนื่องจาก คันจิประกอบด้วย

  1. เสียงอ่าน:ตัวอักษรส่วนใหญ่ ต้องมีเสียงอ่านประจำตัว แต่ที่คันจิพิเศษไปกว่านั้นก็คือ คันจิ 1 ตัว อาจมีได้มากกว่า 1 เสียง
  2. ความหมาย:ที่คันจิพิเศษกว่าตัวอักษรประเภทอื่นๆ ในภาษาญี่ปุ่น ก็คือ เป็นอักษรที่มีความหมายในตัว
ยกตัวอย่างเช่น


เสียงอ่าน:シ、わたくし、わたし
ความหมาย:ฉัน, ผม

ในตัวอย่างประโยคแรกนั้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่า ตัวอักษรคันจิแต่ละตัว อ่านว่าอย่างไร อย่างน้อย หากเราทราบความหมายของมัน เราก็สามารถเดาความหมายโดยรวมของประโยคได้
私はタイから参りました。
ผม...ไทย...จาก...มา = ผมมาจากไทย