แผนผังเว็บไซต์

 1. หน้าแรก
 2. คันจิ
 3. ข้อมูลคันจิทั้งหมด แสดงแบบลิสต์ (เรียงตามเสียงอ่าน)
  คันจิข้อสอบวัดระดับ JLPT แสดงแบบลิสต์ (เรียงตามเสียงอ่าน)
   คันจิระดับ 1 แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิระดับ 2 แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิระดับ 3 แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิระดับ 4 แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   นอกตาราง แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
  โจโยคันจิ แสดงแบบลิสต์ (เรียงตามเสียงอ่าน)
   คันจิประถม 1 แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิประถม 2 แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิประถม 3 แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิประถม 4 แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิประถม 5 แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิประถม 6 แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิมัธยมต้น ชั้นต้น แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิมัธยมต้น ชั้นกลาง แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   คันจิมัธยมต้น ชั้นสูง แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   เคียวอิคุคันจิ (ประถม1~6) แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   โจโยคันจิ(มัธยมต้น) แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
   นอกตาราง แสดงแบบลิสต์ แสดงแบบตาราง
  แยกตามกลุ่มความหมาย แสดงแบบลิสต์ (เรียงตามกลุ่มความหมาย)
   สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิต:อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, ที่อยู่อาศัย, สถาปัตยกรรม, ไฟ-น้ำ, อุปกรณ์-เครื่องมือ, สี-แสง-เสียง-กลิ่น
   การกระทำ-จิตใจ:มือ, ตา-หู-ปาก, ร่างกาย, การเคลื่อนที่, การกระทำ, ความรู้สึก, จิตใจ
   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์:ครอบครัว-ชีวิต, ความสัมพันธ์, โครงสร้างกลุ่ม, การต่อสู้-แข่งขัน, คำสุภาพ-พิธีการ, สถานะ-รางวัล
   วัฒนธรรมการใช้ชีวิต:เวลา-ปฏิทิน, ตัวเลข-ปริมาณ, หน่วย-ลำดับ, ตำแหน่ง-ทิศทาง, ขอบเขต-เรื่องราว
   สังคม:การเมือง, กฎหมาย, เศรษฐกิจ-การเงิน, อุตสาหกรรม-แรงงาน, การขนส่ง, การแพทย์, การศึกษา, อาชญากรรม, การทหาร
   ศิลปะ-วัฒนธรรม:ศิลปะ, งานอดิเรก-ประวัติศาสตร์, ศาสนา, ศีลธรรม
   วิทยาศาสตร์-ธรรมชาติ:ร่างกาย 1-2, สัตว์, พืช, ดาราศาสตร์-อุตุนิยมวิทยา, ภูมิศาสตร์, แร่ธาตุ-การปรับปรุง
   สภาพ-การมีตัวตน:รูปร่าง-รูปทรง, ระดับ 1-2, สภาพ 1-2, การรับรู้, การเปลี่ยนแปลง, การประเมิน-ความสัมพันธ์, การตัดสิน
  แยกตามตำแหน่งบุชุ แสดงแบบลิสต์ (เรียงตามจำนวนเส้นบุชุ)
   偏(へん): 氵・亻・扌・言・木・糸・金・阝・忄・土・月・女・禾・彳
   旁(つくり): 刂・頁・攵・・彡・殳
   冠(かんむり): 艹・宀・竹・雨・・穴・罒・亠
   脚(あし):
   垂(たれ): 广・尸・疒・戸
   鐃(にょう): 辶・走
   構(かまえ): 囗・門・行
   บุชุที่ไม่จัดเข้าพวกใด: 口・心・日・木・力・貝・土
  แยกตามจำนวนเส้นบุชุ แสดงแบบลิสต์ (เรียงตามจำนวนเส้นบุชุ)
   1 เส้น: 一・丨・丶・丿・乙・乚・亅
   2 เส้น: 二・亠・人・亻・・入・儿・八・ハ・冂・冖・冫・几・凵・刀・刂・力・勹・匕・匚・匸・十・卜・卩・・厂・厶・又
   3 เส้น: 口・口・囗・土・土・士・夂・夕・大・女・女・子・子・宀・寸・小・・尢・尸・屮・山・山・川・巛・工・工・己・巾・巾・干・幺・广・廴・廾・弋・弓・弓・彡・彳・
   4 เส้น: 心・忄・㣺・戈・戸・戸・手・扌・支・攵・文・斗・斤・斤・方・方・日・日・曰・月・月・木・木・欠・止・歹・殳・毋・比・毛・氏・气・水・氵・氺・火・火・灬・爫・父・片・片・牛・牜・犬・犭
   5 เส้น: 玄・玉・王・王・瓦・甘・生・用・田・田・疋・疋・疒・癶・白・皮・皿・目・目・矛・矢・矢・旡・石・石・示・礻・禾・禾・穴・穴・立・立
   6 เส้น: 竹・竹・米・米・糸・糸・缶・罒・羊・羽・耂・而・耒・耳・耳・聿・肉・月・自・至・臼・舌・舟・舟・艮・色・艹・虍・虫・虫・血・行・行・衣・衤・西・西
   7 เส้น: 見・臣・角・角・言・言・谷・豆・豕・貝・貝・赤・走・走・足・足・身・車・車・辛・辰・辶・・酉・酉・釆・里・里・舛・麦
   8 เส้น: 金・金・長・門・門・阝・隶・隹・雨・雨・青・非・斉
   9 เส้น: 面・革・革・音・頁・風・飛・食・飠・首・香
   10 เส้น: 馬・馬・骨・骨・高・髟・鬼・鬼・竜
   11 เส้น: 魚・魚・鳥・鹿・麻・黄・黒
   12 เส้น: 歯・歯
   13 เส้น:
   14 เส้น:
  แยกตามจำนวนเส้น (1-23 เส้น) แสดงแบบลิสต์ (เรียงตามจำนวนเส้น)
 4. มายคันจิ ※จำเป็นต้องล็อกอิน
 5. แมสเสจบอร์ด
 6. ดาวน์โหลด
 7. ความรู้เกี่ยวกับคันจิ
 8. เกี่ยวกับเว็บไซต์
 9. สนับสนุนเว็บ
 10. คอร์สเรียนคันจิ Yume
 11. ระบบลงทะเบียน